• Phó từ

    Không tài nào chữa được
    Không tài nào đền bù được, không sao vãn hồi được

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X