• Tính từ

  Làm nổi cáu, chọc tức
  Phản nghĩa Apaisant, attendrissant, calmant; adoucissant, émollient
  Danh từ giống đực
  Chất kích thích; thuốc kích thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X