• Tính từ giống cái

  issu
  issu
  Danh từ giống cái
  Lối ra, lỗ thoát
  (nghĩa bóng) lối thoát
  Phản nghĩa Accès, entrée
  Kết cục

  à l'issue de: kết cục của

  Phản nghĩa Commencement
  ( số nhiều) phế phẩm xay giã
  ( số nhiều) phế phẩm lờ mổ (như) sừng, móng..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X