• Danh từ giống đực

  Nét sổ (của chữ m, n...)
  Đố đọc (thanh dọc của khung cửa)
  (xây dựng) chồng trụ, hàng trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X