• Danh từ giống cái

  Dung tích
  (hải) sức chứa, trọng tải
  (ngành dệt) số mũi (trên một diện tích vải dệt kim)
  (kỹ thuật) dưỡng, cữ, que so
  (nông nghiệp) chốt bắp cày
  (nông) luống cày
  (nông) rãnh lưu cây con (trước khi cấy)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X