• Danh từ giống đực

    Sự xếp lúa gặt thành đống (trước khi bó thành lượm)
    Thời gian để lúa thành đống (trước khi bó thành lượm)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X