• Danh từ giống đực

    Kẻ phản bội
    Lỗ nhìn, lỗ rình (qua cửa, tường...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X