• Danh từ giống đực

    (hàng hải) vật ném xuống biển (để tránh đắm)
    Vật trôi giạt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X