• Danh từ giống đực (xây dựng)

    Sự đóng lati; sự đóng mè
    Mặt đóng la ti, mặt đóng mè

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X