• Ngoại động từ

  Buộc, thắt, chằng
  Ligaturer une artère
  thắt một động mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X