• Tính từ

  Mào đầu
  Déclaration liminaire
  lời tuyên bố mào đầu
  (văn học) ban đầu
  La journée liminaire
  ngày ban đầu
  (tâm lý học) như liminal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X