• Danh từ giống cái

  Sự sum sê, sự um tùm
  La luxuriance du feuillage
  cành lá sum sê
  Sự phong phú
  La luxuriance de la littérature
  sự phong phú của nền văn học
  Phản nghĩa Pauvreté, sécheresse.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X