• Ngoại động từ

    đốt bấc xông lưu huỳnh (thùng rượu)
    (y học) đặt bấc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X