• Danh từ giống cái

    Thớ xoắn (ở gỗ)
    Đốm vằn (ở lông động vật)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X