• Danh từ giống đực

  Sự luyện ngựa; trường luyện ngựa
  Cần quay súc vật kéo
  Vòng quay
  Manège de chevaux de bois
  vòng quay ngựa gỗ
  (nghĩa bóng) thủ đoạn, mẹo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X