• Danh từ giống đực

  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự đặt mìn
  Phản nghĩa Déminage
  Sự xói mòn, sự gặm mòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X