• Tiêu bản:Mitose

    Danh từ giống cái
    (sinh vật học, sinh lý học) sự phân bào có tơ, sự gián thân

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X