• Danh từ giống đực

    Sự nặn (tượng...)
    (kỹ thuật) sự làm khuôn, xưởng làm khuôn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X