• Tiêu bản:Moineaux

  Danh từ giống đực
  (động vật học) chim sẻ
  (nghĩa xấu) người khó chịu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X