• Danh từ giống cái

  Chế độ quân chủ
  Monarchie absolue
  chế độ quân chủ chuyên chế
  Monarchie constitutionnelle
  chế độ quân chủ lập hiến
  Nước quân chủ
  Phản nghĩa Aristocratie, démocratie, oligarchie; république

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X