• Tính từ

  (dùng) một thứ tiếng
  Dictionnaire monolingue
  từ điển một thứ tiếng
  Nation monolingue
  nước nói một thứ tiếng
  Phản nghĩa Bilingue, multilingue, plurilingue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X