• Tiêu bản:Montre

  Danh từ giống cái
  Hàng bày biện; tủ hàng bày
  (kỹ thuật) đồ gốm thử nhiệt (đưa nung để thử nhiệt của lò)
  Sự phô trương
  Đồng hồ quả quít; đồng hồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X