• Danh từ

  Nhà luân lý học, nhà đạo đức học
  Người (có tác dụng) giáo hóa
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tác giả viết về luân lý đạo đức
  Phản nghĩa Immoraliste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X