• Tiêu bản:Mortier

  Danh từ giống đực
  (xây dựng) vữa
  Cối (vấn thuốc)
  Súng cối
  Mũ ối (của một số quan tòa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X