• Danh từ giống đực

  Sự thấm ướt, sự pha nước (vào rượu)
  (hàng hải) sự thả neo (cho tàu đậu); chỗ tàu đậu
  Sự thả thủy lôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X