• Danh từ giống đực

  (ngôn ngữ học) sự mềm hóa
  Mouillement d'une consonne
  sự mềm hóa một phụ âm
  (bếp núc) sự rưới
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự thấm ướt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X