• Danh từ giống cái

    Vải nhứ (bò đấu, trong cuộc đấu bò)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X