• Danh từ giống cái

  Bức thành
  (hàng hải) thành tàu
  Thành móng (ngựa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X