• Tính từ

  mydriase
  mydriase
  Danh từ giống đực
  (y học) thuốc giãn con ngươi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X