• Danh từ giống cái

  Sự điều đình, sự thương lượng, sự đàm phán
  Négociations diplomatiques
  đàm phán ngoại giao
  (thương nghiệp) sự chuyển dịch (thương phiếu...)
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự buôn bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X