• Danh từ giống cái

  Sự đẻ, sự sinh ra, sự ra đời
  Dòng dõi
  Chỗ bắt đầu; lúc bắt đầu
  Phản nghĩa Mort. Fin.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X