• Ngoại động từ

  (luật học, (pháp lý); từ cũ nghĩa cũ) cầm, cầm cố
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) cung cấp, cấp
  Phản nghĩa Démunir, priver

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X