• Tính từ

    (từ hiếm, nghĩa ít dùng) có thể chối
    Phản nghĩa Indéniable.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X