• Danh từ giống đực

    Máy thủy chuẩn, cái nivô
    Mực; mức; trình độ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X