• Tính từ

  Du cư, du mục
  Tribu nomade
  bộ lạc du cư
  Phản nghĩa Fixe, sédentaire.
  Danh từ
  Dân du cư, dân du mục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X