• Danh từ giống đực

    (luật học, pháp lý) sự không tổng hợp, sự không cộng
    Phản nghĩa Cumul.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X