• Tính từ

    Testament nuncupatif
    ) (luật học; pháp lý, (sử học)) chúc thư tuyên bố miệng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X