• Danh từ giống cái

  Lời cảnh cáo, lời quở trách
  Objurgations amères
  lời quở trách chua cay
  Lời van xin
  Phản nghĩa Apologie, approbation, encouragement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X