• Danh từ giống cái

  Sự tuân thủ; qui tắc phải tuân thủ, lề luật
  Dòng tu
  Phản nghĩa Inobservance, manquement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X