• Danh từ giống cái

  Sự tắc
  Obstruction intestinale
  (y học) sự tắc ruột
  Obstruction d'une conduite d'eau
  sự tắc ống dẫn nước
  (chính trị) thủ đoạn phá rối (ở nghị trường)
  (thể dục thể thao) sự chèn trái phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X