• Tính từ

    Diamètre occipito-bregmatique
    ) (nhân loại học) đường kính chẩm thóp trước

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X