• Tính từ

    Diamètre occipito-mentonnier
    ) (nhân loại học) đường kính chẩm cằm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X