• Danh từ giống đực ( số nhiều oeils-de-pie)

    (hàng hải) lổ luồn dây (ở buồm)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X