• Tiêu bản:Oiseau

  Danh từ giống đực
  Chim
  (xây dựng) âu mang vữa (của thợ nề)
  (xây dựng) giá bắc gióng (trên mái nhà)
  (thân, mỉa mai) gã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X