• Danh từ giống cái không đổi

    (bếp núc) món hổ lốn
    (nghĩa bóng, từ cũ, nghĩa cũ) mớ hổ lốn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X