• Danh từ giống cái

  Sự đối diện
  Sự đối lập; phe đối lập, đảng đối lập
  Sự chống lại, sự chống đối
  (thiên văn) đối vị
  Phản nghĩa Conjonction, harmonie. Analogie, conformité, correspondance. Accord, alliance. Adhésion, approbation, consentement, obéissance, soumission.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X