• Danh từ giống đực

  Người sắp đặt
  L'ordonnateur d'un festin
  người sắp đặt bữa tiệc
  (kinh tế) người ra lệnh chi trả
  ordonnateur de crédits
  (kinh tế) chủ kinh phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X