• Phó từ

  (một cách) kiêu ngạo
  (một cách) tự hào, (một cách) kiêu hãnh
  Phản nghĩa Humblement, modestement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X