• Danh từ giống đực

    (kiến trúc) sự lấy hướng (nhà)
    (hàng hải) sự hướng (buồm) thuận gió

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X