• Danh từ giống đực

    (động vật học) thể xương (ở một số động vật da gai)
    (thực vật học) hạch con (ở một số quả)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X